Teemapäev „Mereaasta“

21. oktoober  2016

Klassiõpetuse süsteemis osalevate klasside teemapäev toimus I õppeperioodi viimasel õppepäeval.

Valmistati ette ja viidi läbi tegevused, mille käigus loodi õpilastele võimalus saada ja kinnistada teadmisi merega seotud teemadel, ülesannete õpitulemused lähtusid vastavate klasside eesti keele, matemaatika, loodusõpetuse, inimeseõpetuse, kunsti- ja tööõpetuse ning teiste õppeainete õpitulemustest. Õpilast suunati arendama üldpädevusi ja omandama teadmisi läbivatest teemadest lähtuvalt.

Klasside tegevused

1. klassid

 • Joonistamine loosiga võetud teemadel: „Meri ja sport“, „Meri ja puhkus“, „Meri ja toit“, „Meri ja liiklus“, „Meri ja elu“, „Meri ja töö“.
 • Film „Kalapoeg Nemo“ vaatamine.
 • Vee teemaga seotud mängud.

2. klassid

 • Töötoad: sõlmede töötuba; näomaalingud; fotosein; kalade töötuba; piraatide töötuba; üksiku saare töötuba.

3. klassid

 • Plakatite koostamine: „Meri kui elukeskkond“; „Toit, mida meri pakub“; „Liiklus, transport, mis merel liigub“; „Sport, puhkus, mida merel harrastada saab“; „Töö – igapäevased tööd, mida merel tehakse (ametid, elukutsed)“.
 • Töötuba vetelpäästekoerte tööst.

4. klassid

 • Esitlus piltide ja videomaterjalidega mereohutusest, merepääste toimimisest ja vabatahtlikust merepäästest (esineja Madis Rehepapp).
 • Mudelluuletuste kirjutamine.

5. klassid

 • Film Läänemere kaitsest.
 • Mereteemaline QR-koodi mäng.
 • Viikingite teemal piltide joonistamine.

Algkoolimaja III korruse klassid

 • Meremuuseumi õppeprogramm „Muuseum kohvris“.

 

Teemapäeva tegevused valmistasid ette

Marge Kalapüüdja, Sandra Taimre, Kairi Keldo-Asi, Teele Tammaru, Linda Pihu, Mirje Hagur, Heidy Siirak, Malle Kempi.