Teemapäev: jüripäev ja lihavõtted

Teemapäev:jüripäev ja lihavõtted

19. aprill 2019

4.b klassi teemapäeval olid õpilased eelnevalt loosi teel jagatud rühmadeks. Iga rühm tegi omavahel koostööd ja valmistas ette ühe tegevuse ning kattis laua.

Teemapäeval tutvusime jüripäeva kommetega, rääkisime lihavõtte pühadest. Toimus „Kuldvillak“.

Lapsed viisid ise läbi eelnevalt ettevalmistatud erinevaid tegevusi ja mänge. Sel päeval toimus ka jüripäevajooks, mis meie teemapäeva tegevustega hästi sobis.

Külas käis Johanna ema, kes viis lastega läbi vestlusringi. Teemapäeva lõpetasime maiustamise ja tantsuga.

Laste tagasisidest järeldub, et päev meeldis – lapsed said uusi teadmisi, said lõbutseda, neile meeldis viktoriin.

 

Ülevaate koostas 4.b klassi klassiõpetaja Liidi Mehide