Teemapäev 5. klassid

Teemapäev – 5. klassid

3. mai 2019

Tantsu- ja laulupeo aastast inspireerituna oli 5. klasside teemapäev pühendatud tantsule.

5.d klassi tagasiside:

Osalesime line-tantsu õppimises, jah-ei mängus ja töötubades. Klassis oli lahendamiseks sõnarägastik erinevatest tantsudest. Pärast lahendamist tegime paaristööd, kus loosi teel saadud tantsust tuli kaaslastele anda ülevaade. Paaristöö (lühikirjeldus tantsust+pilt) tehti kirjalikult. Paaristöö ilmestamiseks  näitas õpetaja Kairi  iga tantsu kohta videot.

Õpetaja Kairi Keldo-Asi: Lastele päev meeldis. Pisut võõras oli nende jaoks töötuba, kus nad pidid oma emotsioone ja tundeid kehakeeles väljendama.