Teemanädal 9. klassid

Eriline karjäärinädal: räägiti nii telliskividest, sihtide seadmisest kui kohtulabori tööst

12.-16.10.2020

12.-16. oktoobril toimunud teemanädal möödus 9. klasside õpilastele väga inspireerivalt. Erinevates loengutes kohtuti Jüri Gümnaasiumi vilistlaste Marika-My Laidi, Katre Silleri, Madis Võrklaeva,  Veigo Gutmanni ning väliskülalise Ivo Peetsiga; Politsei-muuseumi töötajad tutvustasid kriminalistika telgitaguseid; ainetundides käsitleti karjääri-teemat; väljasõidul külastati pealinnas asuvat Karjäärikeskust ning nädala lõpetas Jüri Gümnaasiumi 40. sünnipäeva pidu, mis oli üles ehitatud huvitavatele faktidele meie kuulsate vilistlaste või armastatud õpetajate kohta.

Õpilased kirjutasid kogu nädala sündmustest uudislood, millest saab allpool killukesi lugeda.

 

Brit Ailen Eamets 9.d: Marika-My Laid töötab Huppa OÜ tegevjuhina. Ta andis nõu, kuidas leida suund sellisele töökohale, mis sulle ka tegelikult meeldib. Ta selgitas, et oma suuna valimisel tuleb uurida erinevaid töökohti ja uudishimu on selle jaoks kõige parem võimalus. Ta suunas õpilasi rohkem küsima ning uurima, mida täpselt töötaja teeb ja kus ta seda teeb. ,,Üks parimaid viise, kuidas töökohtadest paremini aimu saada, on töövarjupäev,“ ütles Marika-My.

Carolina Gustavson, 9.c: Marika-My rääkis oma karjäärist nii palju, et tänaseks  on ta mitmeid erinevaid ameteid omandanud ning töötab ka psühholoogina. Tänu sellele on ta silmaring suurem ning leiab kõikide oma alluvatega jututeemat. Igasse oma alluvasse suhtub ta individuaalselt ja avatult.

Lauri Laurberg, 9.b: Katre Siller rääkis enda tööst ehitiste projekteerijana. Ta kirjeldas, kuidas tema töö on vaadata maja suurust ja et maja ikka kannaks. Tema jutt oli õpilastele väga huvitav, õpilased kuulasid seda vägagi ja küsimusi oli ka palju.

Ireen Metspalu, 9.d: Madis Võrklaev, kes on ametilt valgustehnik ning töötab Eventech OÜ-s, tutvustas oma ametit kui maailma parimat. Seda suutis ta põhjendada sellega, et selles ametis ei hakka igav ja see pakub alati väljakutseid.

 

Madis Võrklaev tõi punktidena välja, milliseid oskuseid nõuab tema amet. Foto: N. Marrandi

Mattias Villum, 9.d: Ehitusfirma juhataja Veigo Gutmann märkis enda esituse ajal, et ühiskond on pidevalt muutuv ning sellega tuleb kaasas käia. Mõned asjad ei muutu siiski kunagi. Ta oli toonud loengusse endaga kaasa kolm telliskivi ja tõi näite, et kõikide vanusevahe on vähemalt sada aastat või rohkemgi, ehkki välimuselt ei olnud tellistel suurt vahet. Tema eesmärk oli näidata, et nagu need telliskivid, mis tal kaasas olid, ei muutu mõningad asjad ühiskonnas mitte kunagi.

Thomas Steinberg, 9.d: Veigo Gutmann Hansaviimistlus OÜ-st alustas oma loengut pretsedenditult, tutvustades oma huvi telliskivide vastu. Seejärel rääkis ta oma  koolikogemus-test, kuidas spordiürituste organiseerimine ettevõtluseks vajalikke kogemusi andis. Ta rõhutas reaal- ja loodusainete teadmiste vajalikkust ehituse erialal ning ajaplaneerimise tähtsust elus.

Kertu Hermaküla, 9.b: Major ja kaitseväe peastaabi võimearenduse vanemstaabiohvitser Ivo Peets rääkis, miks ta sellise ameti valis. Õpilased said ise koostada töölehe, kus valisid enda unistuste ameti ning koostasid selle põhjal ajatelje, kui palju ja kaua nad peavad mingit õppeainet õppima, et selle ametini jõuda.

 

Südame uurimine pakkus põnevust.

Laureta Tammepõld ja Marten Teder, 9.b: Politseimuuseum käis erinevates töötubades tutvustamas kohtueelset lahkamist ning ka politseitööd üleüldiselt.

Esimeses töötoas oli õpilastel võimalik lahata sea silma ning südant. Eesmärk oli, et lapsed saaksid rohkem teada, millised näevad välja inimeste organid nii väliselt kui ka sisemiselt. Lahati just sea organeid, kuna need sarnanevad kõige enam inimeste omadega (Laureta).

Edasi läksid õpilased teise politseimuuseumi töötuppa, kus näidati, kuidas tuleb sündmuskohalt asitõendeid võtta. Kõigepealt rääkis politseihärra teooriast. Saadi teada, kuidas koguda sõrmejälgi, milleks on vaja kõrvajälgi ja kuidas tuvastada vereplekke. Hiljem said õpilased ise teha sõrmejäljeproovi ja tuvastada vereplekke (Marten).