Teemanädal 4. klassid

Teemanädal „JG 40“

12.-16. oktoober 2020

 

Teemanädala eesmärgid:

Jüri kooli ajaloo tutvustamine, Jüri Gümnaasiumi tuntud vilistlased,  koostöö paralleelklassidega, õppeainete lõiming.

 

Koostöö aineõpetajatega:

 1. muusika, õpetaja Liivi Lumijõe – koolilaulud;
 2. tantsuõpetus, õpetaja Helen Lagle – tants „Tõmba, Jüri!“, Rae valla algupärandiga tantsud;
 3. kehaline kasvatus, õpetajad Helen Loik, Martti Pent, Eliise Pajumets, Kelli Vechterstein, Sirli Kants, Kristo Remmelgas – sõudmine „Tõmba, Jüri!“;
 4. inglise keel , õpetajad Sandra Ausmees, Carolin Kaubi, Terje Papp, Monika Piil, Teele Tammaru, Triin Tammistu – kooliga seotud sõnavara.

 

Tegevused:

 1. Töötoad-vestlusringid vilistlaste ja õpetajatega: Õnne Päeske, Terje Jaamul, Kriste Kald, Markos Johannes Jõemets, Helen Loik, Sandra Ausmees, Eva Viidemann, Terje Papp.
 2. Jüri kooli laulu ajalugu (Rutt Ridbeck) ja kooli laulu ühislaulmine.
 3. Kontsert vilislaselt ja muusikult Karl Sander Saarik.
 4. Kooli muuseumi külastus, Jüri kooli ajaloost räägib Siiri Laid.
 5. Joonistus-, kirjutamistöö „Jüri kool 100“.
 6. Orienteerumismäng koolimaja ümbruses.
 7. Kooli sünnipäeva aktus.

Teemanädala tegevused valmistasid ette ja viisid läbi klassiõpetajad Sandra Ausmees, Mirje Hagr, Terje Papp, Monika Piil, Heidy Siirak, Triin Tammistu, Viktoria Tutuko.