Tagasi kooli - õhtu lastevanematele

16. november 2017
Kooli KiVa meeskond (Heidy Siirak, Eleri Viikmäe, Veronika Koppel, Anne Kloren) viisid läbi õhtu lastevanematele.
KiVa õhtule olid kutstud kõik 1.-6. klasside õpilaste vanemad. 1. klasside õpilased meisterdasid ka kutse oma vanematele.
Õhtu tegevused:
    KiVa programmi tutvustus.
    KiVa tundide toimimine Jüri Gümnaasiumis.
    Aktiivõppemängude läbiviimine.
    Ühe õppetunni sisu tutvustus: Mis on kiusamine?

Lastevanematel oli võimalus arutleda nimetatud teemade üle, tunnetada ülesannete täitja rolli.
Õhtu lõpus andsid lastevanemad kirjaliku tagasiside vormis KiVa meeskonnale ettepanekuid kiusamisvastase ennetustöö tegemisel. Kõige jõulisemalt kõlas lastevanemate soov saada õpetajalt võimalikult kiiret tagasisidet juhtumite kohta koolis.
Õhtu lõpetas KiVa teemaline lõbus mäng Kahoot keskkonnas.