Riigikaitselaager

Riigikaitselaager

23-27. september 2019

Riigikaitselaager 11. klassidele toimus Võrumaal kuupäevadel ajavahemikus 23.-27. september. Õpilased omandasid praktilise kogemuse riigikaitse kursusel läbitud teemadest üksikvõitleja oskuste tasemel. Õpitud oskuseid sai praktiseerida läbi tegutsemise kriisiolukordades – see aga omakorda annab õpilastele juurde enesekindlust riigikaitselisi ülesandeid täites.

Laagris jaotati õpilased ka gruppidesse ning määrati üksteise hulgast jaoülemad. Püstitati ühine välilaager, kus hügieeni ning toitlustusega tuli tegeleda terve laagri vältel välitingimustes. Laagris sai paljude teiste tegevuste kõrval ennast proovile panna esmaabi andmisel, topograafia ülesannetes ning õpiti valmistama ja lõpetama välilaagrit viisil, mis ei kahjusta kuidagi loodust.