Prügihunt

4. november 2016

Säästva tarbimise kampaania raames toimusid Prügihundi õpitoad 1. klasside õpilastele.

Säästvalt tarbimine ja keskkonnasõbralik eluviis on pikaajaline protsess ning sellega tuleb järjepidevalt tegeleda, seetõttu viiakse läbi Prügihundi esitlusi, et mõjutada laste käitumisharjumusi, ärgitades neid prügi sorteerima, säästma keskkonda ja hoolima ümbruskonnast.

Prügihundi  esitlustel on oluline roll laste keskkonnateadlikkuse tõstmisel. Tarkused, mida meeles pidada, on lihtsad ja igati järgitavad:

Näita, et hoolid!

Sorteeri oma igapäevaseid jäätmeid!

Ära vii prügi metsa alla!

 

Mõned märksõnad Prügihundi esinemise kohta.

1. klasside lapsed:

 • õpetlik;
 • meeldis, et sai ise mängude kaudu kaasa lüüa;
 • prügi sorteerimine oli huvitav.

Õpetajad:

 • Prügihunt läks õpilastele korda;
 • eakohane;
 • õpetlik;
 • kaasahaarav;
 • erinevad tegevused olid sobiva tempoga;
 • eduelamus oli tagatud, sest ülesandeid näitlikustati eelnevalt piisava põhjalikkusega;
 • kuigi õpilased olid varasemalt lasteaias Prügihundiga kohtunud, tulid nad mänguga kaasa ja pinget jätkus viimaste minutiteni;
 • kõik lapsed tegid kaasa;
 • visuaalne materjal oli väga hea.