Põhikooliõpetajate koolituspäev

 

Põhikooli õpetajate koolituspäev 

02.mai 2022

 

Esmalt koolitas õpetajaid eripedagoog Merike Hütt, kes jutustas oma kogemuse põhjal, kuidas õpetajad saavad tunni jooksul õpioskustele rohkem tähelepanu pöörata. Kordasime info töötlemise, talletamise ja meenutamise protsesse ning õppimist pidurdavaid ja toetavaid faktoreid, näiteks uni või õpilase emotsioonid.

Teine koolitus oli IM Autismikooli poolt „Kuidas mõista teismelist?“. Eelkõige rääkisime ja jagasime kogemusi autismispektri häirega teismelistest, kuid arutelude käigus avastasime, et igaühel meist on mõni autismispektrihäire tunnus ja vajame erilist kohtlemist väga erinevates aspektides.

Õpetajad tegelevad õpetamise ja õppimisega iga päev, samuti erinevate hariduslike erivajadustega õpilastega, kuid aeg-ajalt vajame ka põhitõdede meeldetuletamist.