Õppetund veeohutusest

Veeohutus

11.-12. veebruar 2021

Päästeameti Põhja Päästekeskuse Ennetusbüroo nõunik Mait Lillemaa viis kahel päeval läbi 1. klasside õpilastele koolituse veeohutusest.

Koolitusel käsitleti nelja teemat:

  1. veekogu ääres viibimine, veekogu tüübid, abi kutsumine;
  2. veeõnnetuste põhjused;
  3. paadisõit ja päästevest;
  4. ujumise abivahendid.

 Õpilaste tagasiside:

1.b klass sai veeohutuse koolitusel teada veekogude nimetusi – jõgi, järv, meri jt. Kõige huvitavam veekogu nimetus oli õpilaste jaoks karjäär. Nüüd teavad nad hästi, mis veekogu see karjäär on ja kuidas see tekkinud on.

Veekogude juures varitsevate ohtude piltidelt suutsid õpilased päris hästi ohtlikke kohti märgata. Uusi teadmisi said  õpilased aga päästevestide valiku ja selga panemise osas. Samuti oli nende jaoks huvitav teada saada, et uppujale ei tohi päästja kunagi oma kätt ega muud kehaosa pakkuda, sest nii võivad mõlemad uppuda. Alati peab uppuja ja päästja vahel midagi olema (riideese, oks vms).

Klassiõpetaja Rita Jõemets

1.d klassi lastele meeldis veeohutuse koolitus väga. Nad soovisid lausa, et koolitaja tuleks järgmisel päeval tagasi ja jätkaks põnevate teemadega.

Lastele jäi meelde, et tundmatus kohas vette ei hüpata ja ujuma tohib minna ainult täiskasvanuga. Lastele meeldis, et teemasid ilmestasid pildid.

Klassiõpetaja Teele Tammaru

 

 

 

Päästeameti onu näitas erinevaid pilte ja õpilaste ülesandeks oli arvamust avaldada, mis oli pildil valesti ja mis õigesti. Õpilased jagasid samuti oma teadmisi ning  jutustasid erinevatest olukordadest, mis nendega on juhtunud. Lapsed õppisid ka õigesti päästevesti kasutama, selleks näidati ühe õpilase peal see ette.

Lõpus korrati veel üle, kuidas hoiduda erinevatest veega seonduvatest õnnetustest ja jagati kordamiseks ka töölehed.

1.c klassile meeldis veeohutuse koolitus, nad kuulasid suure huviga ja soovisid ka ise väga palju rääkida ja küsida. Päästeameti onu pakkus välja, et ta jääb lausa vahetundi vanaemadest ja koertest jne kuulama, et jõuaks ikka kõik kenasti ära kuulata ja tunni ajal kõrvalistele juttudele liiga palju aega ei kuluks.

Klassiõpetaja Mari Freimann