Õpilaskonverentsid 1. klassid

 

1. klasside õpilaskonverents

16. aprill 2021

Selle aasta õpilaskonverents oli eriline – aulas said olla vaid esinejad. Kuulajad olid klassides ja jälgisid ettekandeid Zoom’i vahendusel.

Õpilaskonverentsi peakorraldaja Mari Freimann tagasisidestab: „Koos nii tublide töökaaslastega on tore üritusi korraldada!“

1.d klass:

Kuulati suure huviga. Lemmikuid leiti enamuses oma klassist, kuid kõige huvitavamaks peeti ettekandeid margapuust, seinakellast, ehtekarbist, vokist, öölambist, odast, Vene kroonu mütsist, pesulauast ja õmblusmasinast. 

Kokkuvõtte pani kirja õpetaja Teele Tammaru.

1.c klassi:

Distantsõppe ajal said 1.c klassi õpilased ülesandeks uurida oma peredes vanade asjade lugusid ning kirjutasid kuuldust loovtööd. Uurimiseks leiti väga põnevaid asju. Kooli naastes loeti lood ka teistele ette ja klassiga valisime parimad tööd, mille saatsime 1. klasside konverentsile meie klassi esindama. Õpilaste jaoks oli põnev konverentsil näha ja kuulda ka paralleelklasside õpilasi.

Konverentsil kuuldu oli õpilaste jaoks põnev ja saadi palju uusi teadmisi erinevatest asjadest, mille olemasolust polnud õpilastel enne aimugi. Ülevaade anti erinevatest majapidamises kasutusel olnud asjadest, väärisasjadest, sõjaga seotud asjadest. Meedlejäävaimad asjad õpilaste jaoks olid õmblusmasin, arvelaud, sõduri müts, kohviubade röstimise labidas, vanad raamatud, vokk, tool ja veel palju muud.

Lisaks asjadele saadi uurimise käigus teada palju huvitavat oma vanemate ja vanavanemate kohta. Leiti kodust palju huvitavaid asju, mille olemasolust enne ei teatud ja tekkis huvi edasi uurida. /Kokkuvõtte pani kirja õp Mari Freimann/