Esseekonkurss

Konkursi eesmärgiks on väärtustada loodust hoidvaid ja sallivaid hoiakuid ning abistavaid ja loodussõbralikke käitumismalle looduses.
Konkurss kestab kuni 12.veebruarini 2010. Kirjandite teemad avalikustatakse kooli kodulehel ja eesti keele õppetundides. Võitjad kuulutatakse välja 30. aprillil 2010 kooli teaduskonverentsil kooli aulas. Ühtlasi avaldatakse parimad tööd Keskkonnafoorumi raamatus ja kooli koduleheküljel  www.jyri.edu.ee.
 
Konkursist on osa võtma oodatud kõik õpilased, võisteldakse kolmes vanuseastmes:

 • 5.-6.klassid
 • 7.- 9. klassid
 • 10.-12. klassid
 
Konkursi tingimused:
 • Kirjandi maht
  • 5.-6.klass 100 kuni 150 sõna
  • 7. – 9.klass: 200 kuni 250 sõna
  • 10. – 12.klass: 300 – 400 sõna
 • Töö peab olema vormistatud arvutil
  • Soovitav font: Times New Roman
  • Kirja suurus: 12
  • Reavahe: 1,5
 • Töö esitatakse nii elektrooniliselt (siiri.laid@jyri.edu.ee teemal Keskkonnafoorum2010 ) kui ka paberkandjal (kooli sekretärile)
  • Töö peab olema originaalne ja varem avaldamata
  • Töö on individuaalne
  • Paberkandjal töö esitatakse kinnises ümbrikus, millele on kirjutatud märgusõna ja vanuseaste. Hindamine toimub paberkandjal esitatud tööde põhjal.
 • Esitatud võistlustöö  ümbrikule lisaks tuleb esitada märgusõnaga varustatud kinnine ümbrik, mis peab sisaldama:
  • Autori ees- ja perekonnanimi.
  • Klass
  • Kontaktandmed
 • Konkursi korraldajatel on õigus avaldada esitatud töid trükistes, veebis ja näitustel keskkonnafoorumiga seonduvalt. Esitatud tööd kuuluvad pärast konkurssi Jüri Gümnaasiumile.
 
Konkursitöid hindab vastava valdkonna inimestest koosnev žürii. Konkursi kõikides vanusegruppides autasustatakse parimaid väärtuslike raamatutega.