Esseekonkurss

Jüri Gümnaasiumi ja MTÜ JG Vilistlaskogu kuulutavad
KESKKONNAFOORUM 2009/2010 raames välja
kirjandikonkursi „OLEN OSA LOODUSEST”
 
 
Konkursi eesmärgiks on väärtustada loodust hoidvaid ja sallivaid hoiakuid ning abistavaid ja loodussõbralikke käitumismalle looduses.
Konkurss kestab kuni 12.veebruarini 2010. Võitjad kuulutatakse välja 30. aprillil 2010 kooli teaduskonverentsil kooli aulas. Ühtlasi avaldatakse parimad tööd Keskkonnafoorumi raamatus ja kooli koduleheküljel  www.jyri.edu.ee.
10.-12. klass:
 • Nõuded:
  • maht 300 kuni 400 sõna
 • Töö peab olema vormistatud arvutil
  • Soovitav font: Times New Roman, kirja suurus: 12, reavahe: 1,5
 • Töö esitatakse nii elektrooniliselt (siiri.laid@jyri.edu.ee teemal Keskkonnafoorum 2010) kui ka paberkandjal
  • Töö peab olema originaalne ja varem avaldamata
  • Töö on individuaalne
  • Paberkandjal töö esitatakse kinnises ümbrikus, millele on kirjutatud märgusõna ja vanuseaste. Hindamine toimub paberkandjal esitatud tööde põhjal.
 • Esitatud esseega ümbrikule lisaks tuleb esitada märgusõnaga varustatud kinnine ümbrik, mis peab sisaldama:
  • Autori ees- ja perekonnanimi.
  • Klass
  • Kontaktandmed
 
10.-12. klassi teemad:
 1. Inimkond kasvab, tööpuudus samuti. Kas lahenduseta probleem?
 2. Loodusvarad – me peame nendega mõistlikult ümber käima
 3. Kuidas saaksin igapäevaelus säästvam olla?
 4. Roheline energia- kas  ainult positiivne?
 5. Alternatiivsed energiaallikad  Eestis 
 6. Keskkonnateadlikkuse kasvatamine ühiskonnas. Miks  ja kuidas?
 7. Tarbimisharjumus  on suur jõud
 8. Energiakriis Eestis?
 9. Tuuleenergia poolt ja vastu
 10. Liikluse mõju ümbritsevale keskkonnale