KiVa 5. klassid

 

Ühistund 5. klassidele

6. aprill 2022

KiVa meeskond kutsus 5. klassidele esinema MTÜ Moreno Keskuse vabakutselised näitlejad etendus-õppetunniga „Sissejuhatus vaimsesse tervisesse“.

Näitlejad kaasasid õpilasi aruteludesse-tegevustesse.

Õpetajad märkisid tagasisides, et õppetund toetas inimeseõpetuse tundides õpitut.