Mõttekoda Peetri kooli õpetajatega

Mõttekoda Peetri kooli õpetajatega

26. märts 2019

Meie kooli teemapõhise kavandamise õpikogukond on sel õppeaastal teinud koostööd Peetri kooli õpetajatega. Fookuses on teemapõhine kavandamine.

22. jaanuaril käis meie meeskond Peetris ja 26. märtsil toimus mõttekoda meie koolis.

Alustasime vestlusringiga, mida juhtisid meie poolet õpetajad Rita Jõemets, Marge Kalapüüdja, Mirje Hagur ja Anne Kloren. Vestlusringis täpsustasime ühise õppepäeva ootusi. Seejärel tutvustasime Peetri kooli õpetajatele meie õppekeskkonda.

Peetri kooli õpetajad vaatlseid tunde, mis olid teemapõhiselt kavandatud:

4.c klass – õpetaja Pille Raudam;

3.d klass – õpetaja Marge Kalapüüdja;

2.d klass – õpetaja Heidy Siirak.

Tunnivaatlusele järgnes lühike arutelu.

Seejärel tutvustasid oma teemapõhiseid tegevusi õpetajad Liis Soppe, Heidy Siirak, Marge Kalapüüdja, Mirje Hagur, Pille Raudam, Mari Freimann, Triin Tammistu, Rita Jõemets.