Meeskond

Meie kooli Liikuma Kutsuva Kooli meeskonnatuumik

  • Helen Valdma - eesti keele õpetaja
  • Helen Loik - kehalise kasvatuse õpetaja
  • Triin Tammistu - klassiõpetaja
  • Kristlin Kask - sotsiaalpedagoog
  • Essi Vahtras - noortejuht
  • Nele Pilman - arendusjuht
  • Kriste Kald - huvijuht

Meie tublid aktiivsed õpilastest mängujuhid

  • Annika Märtin 8.c klassist
  • Mimi Lauren Palutaja 8.c klassist