Liikumispäev

 

Liikumispäev

3.09.2021

Kogu kooli liikumispäeva raames oli iga klassi lennule planeeritud sportlikud või muud õues liikumist soodustavad tegevused. Iga klassikomplektile oli organseeritud koostöös õpetajate ja koostööpartneritega kaks erinevat tegevust ajaliselt 9-12.00ini. Kogu koolipere oli tegevusse kaasatud ning veetis koos aktiivselt aega värskes õhus.