LAK-õppe kuu

Aprill 2018

Jüri Gümnaasium liitus sel õppeaastal LAK-õppe kuu üleriigiliste üritustega.

4. aprillil viisid õpetajad Rita Jõemets, Sandra Taimre ja õppedirektor  Anne Kloren läbi töötoa üleriigilisel LAK-õppe päeval „Õppija areng – pädevuste kujunemine lõimitud aine- ja keeleõppes“. Töötoas tutvustati Jüri Gümnaasiumi kogemust lähtumisel lõimitud aine- ja keeleõppes.

13. aprillil viis Sandra Taimre läbi ingliskeelse inimeseõpetuse tunni 5.c klassis. Ta lähtus LAK-õppe põhimõttest: üks õpetaja-üks keel, mis tähendas, et õpetaja rääkis tunnis ainult inglise keeles. Selle tunni info oli üleriigilises LAK-õppe kalendris – külalised tunnis olid siiski ainult meie kooli õpetajad.