Kuidas käituda bussipeatuses ja bussis?

Kuidas käituda bussipeatuses ja bussis?

9.-11. aprill 2019

Hansabuss AS töötaja Manuela Kelt viis läbi õppetunnid kõikidele 1. ja 2. klasside õpilastele. Tundide eesmärgiks oli rääkida liiklusohutusest ja seda eelkõige bussireisija pilgu läbi.

Tundides said õpilased kaasa teha situatsioonimängudes, arutleda ohutuse ja viisakuse teemadel, joonistada oma kogemusest.