Kohtumine Pimedate Raamatukogu töötajaga

24.-25. jaanuar 2017

Koostöös Jüri Raamatukoguga said Jüri Gümnaasiumi 3. klasside õpilased osaleda inimeseõpetuse tundides, mille viis Eesti Pimedate Raamatukogu teabejuht Priit Kasepalu.

Õpilaste mõtteid kohtumisest

Aila Ly Rogatkin:

Me käisime 25. jaanuaril klassiga Jüri raamatukogus Priit Kasepaluga kohtumas. Priit on pime inimene. Ta töötab Eesti Pimedate Raamatukogus. Temaga oli väga tore kohtuda. Priit näitas meile erinevaid vahendeid, millega ta elab ja hakkama saab. Veel kirjutas ta meile kõigile punktkirjas laste nimed. Mulle meeldis Priit Kasepaluga kohtumine väga.

Lilian Luukas:

Me kohtusime Priit Kasepaluga Jüri raamatukogus. Ta on pime. Priit töötab Eesti Pimedate Raamatukogus. Ta näitas meile värvi äratundmise aparaati, rääkivat kraadiklaasi, punktkirjas töötavat trükimasinat ja raamatut. Me saime endale punktkirjas tähestiku ja Priit trükkis kõigile punktkirjas meie nimed. Mulle meeldis Priit Kasepaluga kohtumine väga.

Grete Krumm:

See pime inimene, kellega kohtusime, oli Priit Kasepalu. Ta töötab Eesti Pimedate Raamatukogus. Tal on palju masinaid, mis teda aitavad. Näiteks masin, millega ta trükib punktkirja. Saime kõik katsetada värvi äratundmise masinat. Panid selle enda riiete vastu ning see ütles, mis värvi su riietus on. Mulle meeldis temaga kohtuda.