Kohtumine Jüri lasteaedade õpetajatega

Vestlusring Jüri lasteaedade õpetajatega

7. veebruar 2019

Traditsiooniliselt kohtusid Jüri Gümnaasiumi klassiõpetajad Jüri lasteaedade õpetajatega. Kohtumisel osalesid kõigi nelja Jüri lasteaia õpetajad: Taaramäe, Tõrukese, Võsukese ja Õie lasteaedade õpetajad. Sel korral oli vestlusringi kutsutud Rajaleidja sotsiaalpedagoogika juhtivspetsialist Mari-Liis Knut. Tema andis ülevaate seadusandlusest laste toetamisel koolivalmidusteemadel.

Suures vestlusringis anti üksteisele tagasi- ja edasisidet koolituelvatest ja juba koolis käivatest lastest. Lepiti kokku, et järgmise aasta 1. klasside õpetajad külastavad õppetunde lasteaedades ning viimaste rühmade lapsed tulevad osalema praeguste 1. klasside õppetundides.