Koduloolised õppekäigud

 

Koduloolised õppekäigud

Mai-juuni 2022

1. klassid käisid koduloolistel õppekäikudel eesmärgiga teha lähemat tutvust Jüri aleviku ja selle ümbrusega.

Käidi Vaskjala sillal ja kuulati Sillapiiga lugu, samuti mõõdeti Karjavere tamme ümbermõõtu ning tutvuti Jüri Gümnaasiumi eelkäijaga – Rae koolimajaga. Osad klassid käisid ka Kurna mõisa pargis.

Et õppekäigud võimalikult sisukad oleksid, viisid õpetajad Siiri Laid ja Anne Kloren eelnevalt 1. klasside klassiõpetajatele läbi põhjalikuma õppekäigu.

Õpetaja Kristin Uuemäe:

„1.c klassi jaoks oli uus kogemus liikuda ühiselt koos 1.g ja 1.v klassiga. 1.c klassi õpilased kuulasid tähelepanelikult Sillapiiga legendi, pisut vähem tähelepanelikult Karjavere tamme lugu ja küsisid ohtralt küsimusi vana koolimaja kohta. Enim läks korda kunst koolimaja sees ja ümbruses. Mitmed õpilased olid varasemalt Rae koolimajas käinud erinevates laagrites või vanematega koos meisterdamas.“

1.e klassi õpilaste tähelepanekud originaalsõnastuses: Rae koolimaja juures meeldisid lavaasiad, opsevatorium, siiserum, näitus; tamme juures meeldis suurus, välimus, ei meltinud säsät; Kurna pargis meeldisid mängud, söömine, mõis, tiski mänkita, kolf.

Reisiga jäädi rahule ning muuhulgas toodi välja, et kõige toredam oli bussisõit.

Kristi Toomra