Klassiõpetajate õppereis

2.-3. aprill 2018

Klassiõpetajate õppereisi eesmärgiks oli tutvuda erinevate õppekeskkondadega ja nende mõjuga õpilaste arengule, teise kooli õppetöö tegevuse erisustega, samuti oli eesmärgiks valdkonna õpetajate omavahelise koostöö tugevdamine.

2. aprillil osaleti Tartu Ettevõtlusküla õppetoas, kus meeskonniti täideti finantsteemadega seotud ülesandeid ja analüüsiti nende õpetuslikku tähendust.

3. aprillil külastati Lustivere Põhikooli, kus külastati õppetunde, koostöiselt analüüsiti nähtut, tutvuti koolimajaga, osaleti kahe kooli õpetajate vestlusringis.

Õppereisist võttis osa 14 klassiõpetajat.

Õppereisi kui terviku eest vastutas õpetaja Kairi Keldo-Asi. Õppepäeva Lustivere põhikoolis leppis kokku õpetaja Anna-Liisa Skeber.

Klassiõpetajate õppeaasta eneseanalüüsides on tagasiside väga-väga positiivne.