KiVa ühistund

Ühistund 4. klasside õpilastele

2. detsember 2021

KiVa meeskond viis traditsiooniliselt läbi 4. klasside õpilastele ühistunni kooli aulas.

Kuna KiVa meeskonna koosseisus on mitmeid muudatusi, siis tunni alguses tutvustas iga meeskonnaliige end lühidalt. KiVa meeskonda kuuluvad: Kristlin Kask, Anne Kloren, Terje Luude, Merje Meriloo, Heidy Siirak, Helen Valdma, Eleri Viikmäe-Tomp.

Tund algas ajurünnakuga, mille käigus pakkusid õpilased vastuseid küsimusele: „Mis kõik võib olla kiusamine“. Ühiselt vaadati teemakohaseid lühifilme ja arutleti küsimuste üle: kas nähtud filmis oli kiusamist?, kuidas kiusatav end võis tunda?, kuidas sina ise end sellises olukorras tunneksid?.

Arutelu lõpus sõnastasid klassid kokkuleppe, mida oma klassis järgida.

Tunni lõpetasid õpilased väikeste teemakohaste pantomiimidega.