KiVa päev

KiVa päev

28. november 2019

KiVa meeskond koosseisus Annelore Hirschon, Anne Kloren, Veronika Koppel, Heidy Siirak ja Eleri Viikmäe viisid läbi 4. klasside õpilastele ühistunni teemal „Mis om kiusamine?“. Õpilased töötasid klassipõhistes rühmades. Ajurünnaku vormis toodi välja kiusamisvormid. Teemasse süvitsi minekuks vaadati kolme teemakohast filmlõiku. Iga filmi järel toimusid arutelud. Iga klass sõnastas reegli, mille järgi käituda, et kiusamist ei toimuks. Teema lõpetuseks esitas iga klass pantomiimina ühe juhtimi ja selle lahenduse. Tund lõppes käeskaalaga – iga õpilane sai väljendada oma teadlikkust kiusamisest hoidumise teema kohta.

Samal õhtul toimus ka õhtu lastevanematele. KiVa koolide mentor Klelia Peterson tutvustas KiVa programmi põhimõtteid üleriigilisel tasandil, Annelore Hirschon rääkis KiVa küsitluste tulemustest Jüri Gümnaasiumi ja üleriigilises kontekstis, Anne Kloren andis ülevaate KiVa programmi põhimõtete rakendamisest Jüri Gümnaasiumis, Veronika Koppel rääkis võimalusest minna edasi KiVa programmiga III kooliastmes, Heidy Siirak ja Eleri Viikmäe viisid lastevanematega läbi KiVa tundides rakendatavaid praktilisi harjutusi.