KiVa lastevanemate õhtu

21. november 2018

Traditsiooniliselt korraldas KiVa meeskond lastevanematele õhtu, et tutvustada KiVa programmi eesmärke, programmi toimimist Jüri Gümnaasiumis.

Õhtut ilmestasid  nopped KiVa tundidest: filmilõigu vaatamine, reastumine, grupeerumine, arutelud.

Mängud viisid läbi Eleri Viikmäe ja Heidy Siirak, KiVa programmi alustõdesid tutvustas Veronika Koppel, 2018. aastal läbiviidud uuringu tulemustest rääkis Annelore Hirschon, tegevustest koolis ja teemade seotusest õppekavaga rääkis Anne Kloren.

Aruteluringis tõstatati erinevaid teemasid, millega tegelda:

  • KiVa teemade käsitlemine 3. klassides.
  • KiVa-koolide ja ülejäänud koolide kiusamisnäitajate võrdlus.
  • Lastevanemate jõulisem teavitamine.
  • Tööriistakasti vajalikkus lapsevanemale oma lapsega tegelemisel.