Keskkonnafoorum 2017/2018

Keskkonnafoorum on Jüri Gümnaasiumi ja MTÜ Jüri Gümnaasiumi Vilistlaskogu ühisprojekt loodusainete õppimise ja õpetamise toetamiseks.

Keskkonnafoorumi programmi rahastab MTÜ JG Vilistlaskogu, keda toetavad sponsorid ja Rae Vallavalitsus.

2017/2018. õppeaastal toetab JG Vilistlaskogu erinevate matkade läbiviimist.

Kokku panustab Vilistlaskogu projekti antud õppeaastal 4790 eurot.

MTÜ JG Vilistlaskogu üks motodest on Oleme osa loodusest!