Keskkonnafoorum 2016/2017

Keskkonnafoorum on Jüri Gümnaasiumi ja MTÜ Jüri Gümnaasiumi Vilistlaskogu ühisprojekt loodusainete õppimise ja õpetamise toetamiseks.

Keskkonnafoorumi eesmärgiks on Jüri Gümnaasiumi õpilaste keskkonnateadlikkuse tõstmine ja silmaringi avardamine. Programmis osalemise tulemusel saavad õpilased kooli kohustusliku programmi väliselt teadmisi loodusväärtustest ning viie põhilise keskkonnavaldkonna (jäätmed, bioloogiline mitmekesisus, välisõhk, vesi, säästev areng) probleemidest ja ka lahendustest. Toimuvad ekskursioonid õppetöö rikastumiseks.

Keskkonnafoorumi programmi rahastab MTÜ JG Vilistlaskogu, keda toetavad sponsorid ja Rae Vallavalitsus.

2016/2017. õppeaastal toetab JG Vilistlaskogu kümnendat õppeaastat järjest loodusainete õppimist ja õpetamist koolis.

Käesoleval õppeaastal pannakse pearõhk:

  • matkadele Lääne-Harju jugadele ja joastikele: 15. septembril käisid ekskursioonil 5.b ja 5.d klass, 26. septembril 2016 5.a ja 5.c klass;
  • gümnaasiumimaja füüsikaklassi õppevahenditele.

 

Kokku panustab Vilistlaskogu projekti antud õppeaastal 4790 eurot.

MTÜ JG Vilistlaskogu üks motodest on Oleme osa loodusest!