Kadripäev

Kadripäev

23. november

5. klasside teemapäevaks oli „Kadripäev“.

5.a klassi tegevused (õpetaja Linda Pihu):

Eesti keele tunnis kolme grupi moodustamine kadripäeva  kavade esitamiseks  1. klassides: grupid kogusid materjali, jagasid ülesanded ja valmistasid ette kavad.

Edasi esitati kadripäeva kavad klassikaaslastele  kostüümide ja vajalike vahenditega; järgnes kavade ja esituse analüüs.

Teemapäeval esineti 1.b , 1.c, 1.a  ja 1.e klasside õpilastele. Samuti loeti teabeteksti kadripäevast ja täideti lünkteksti.

5.c klassi tegevused (õpetaja Sigre Leht):

Teemapäevaks koguti materjali mitmes tunnis: kirjanduses ja informaatikas.

Seejärel jaguneti neljaks rühmaks ja rühmad pidid isekeskis kava kokku panema, kasutades selleks eelnevalt kogutud materjali.

Reedel, 23. novembril, esines iga rühm oma kavaga klassis.

Pärast seda toimus tagasisidestamine: millised on teiste klassikaaslaste soovitused järgmiseks esinemiseks.

Esmaspäeval, 26. novembril, käisid kaks rühma 3.c ja 3.e klassile kadrisante jooksmas.

 

5.d klassi tegevused (õpetaja Kairi-Keldo Asi):

Eeltegevused:

  1. Kadripäevast info otsimine, lugemine, info vormistamine arvutiklassis Word dokumendis (teksti kujundamine, paigutamine, raamimine).
  2. Kadripäeva ja mardipäeva kombestiku võrdlemine – Venni diagrammide koostamine paaristööna.
  3. Rühmatööna elusuuruses kadrisandi ja mardisandi meisterdamine.
  4. Tulpdiagrammi koostamine arvutis.
  5. Kava koostamine sanditamiseks – rühmatöö.

Teemapäeval pandi kõik tehtud tööd koridori seintele, koostati rühmades kava sanditamiseks, harjutati kava esitamist.

Uue nädala algusesse jäi sanditamine.

 

5.e klassi tegevused (õpetaja Merke Kalinin):

Joosti kadrit 2. klassidele. 2. klasside lapsed joonistasid kadrisid ja kirjutasid neile jõulusoove.