Jüri Gümnaasiumi tervisenõukogu

Jüri Gümnaasiumi tervisenõukogu koosseis
Essi Vahtras Nõukogu esinaine, noortejuht
Üllar Kerde
Kehalise kasvatuse õpetajate esindaja
Evelyn Esajas
Söökla juhataja
Karoliina Lõhmus  Kooli tervishoiutöötaja
Theresa Zielinski
Kooli tervishoiutöötaja
Inna Erik
Õpetajate esindaja ja lastevanemate esindaja
Marlene Timmi  Gümnaasiumi õpetajate esindaja 
Külli Liiv
Õpetajate esindaja, KEAT juhendaja
Annelore Hirschon Sotsiaalpedagoog
Mikk Taniel Psühholoog
Nele Pilman  Juhtkonna esindaja 
Kristi Mänd Põhikooli õpetajate ja  Rohelise Kooli esindaja 
Helen Valdma  Põhikooli õpetajate esindaja 
Kadi Viigi  Põhikooli õpetajate esindaja 
Annika Sakkarias Põhikooli õpetajate ja Rohelise Kooli esindaja
Marju Randlepp Vallavalitsuse esindaja