JG tänab ja tunnustab

Hea koolipere!

Kutsume teid taas märkama ja tunnustama Jüri Gümnaasiumi õpetajate ning kõigi teiste töötajate panust. Kui olete märganud meie õpetajate ja teiste töötajate suurepärast tööd, kutsume teid üles neid esitama konkursile JG tänab ja tunnustab.

Konkursi eesmärk on väärtustada ja tutvustada Jüri Gümnaasiumit, meie õpetajaid, ringijuhte, tugispetsialiste, teisi haridus- ja koolitöötajaid ning meie toetajaid, kelle töö ja isiklik eeskuju on innustanud meie noori ning mõjutanud kooli, Rae valla või kogu riigi hariduse arengut. Kandidaatide esitamise tähtaeg on 19. aprill ja saate seda teha siin: taotlus, statuut.

Jüri Gümnaasiumi tublide õpetajate ja koolitöötajate eeskuju ja panus on tunnustamist väärt.