MEELESPEA ÕPIKUTE KASUTAJALE

 
 
·        Õpikuid laenutatakse õpilasele individuaalselt õpilaspileti alusel.
 
NB! Igal õpikul on kood, mis laenutatakse sinu nimele – seega, kui sa tagastad pinginaabri õpiku, siis jääb sinu õpik tagastamata.
 
·        Võlgnikud ei saa uusi õpikuid laenutada enne võlgade likvideerimist.
 
·        Kui õpik on rikutud või kaotatud, tuleb osta uus õpik või tasuda õpiku maksumus.
 
·        Kui õpiku 1. osa saab läbi ja on vaja laenutada 2. osa, siis tuleb enne 1. osa tagastada.
 
NÕUDED ÕPIKULE
 
·        Õpikute kättesaamisel pead kontrollima nende korrasolekut. Kui õpik on katki, siis võid selle õpperaamatukogus ümber vahetada või võimalusel ise kleeplindiga parandada (ümber saab vahetada nädala jooksul, hiljem tuleb õpik ise ära parandada).
 
·        Laenutatud õpikuid pead hoidma hoolikalt:
 
o   Pane õpikule ümber paber ja/või kaaned.
 
o   Õpiku taha kirjuta oma nimi, klass ja õppeaasta.
 
o   Õpperaamatukogu töötaja võib käia tundides kontrollimas, kas õpikutel on paberid ümber.
 
ÕPIKUTE TAGASTAMINE
 
·        Enne õpikute tagastamist:
 
o   Võta õpiku ümbert ja vahelt ära paberid.
 
o   Kui õpikusse on sisse kirjutatud, kustuta need märkmed.
 
o   Vajadusel paranda kaaned ja lahtised lehed.
 
·        Õpperaamatukogusse ei võeta vastu õpikuid,
 
o   millesse on sisse soditud/kirjutatud;
 
o   mille vahel on õpilasele kuuluvad paberid;
 
o   mille kaaned on katki või lehed lahtised.
 
·        Õpikute tagastamisel kontrollitakse sinu õpikuid.