Heategevuslikud laadad

 

8.-9. 12.2022

Jõuluaja algusel toimusid koolis heategevuslikud jõululaadad. Sel korral koguti annetamiseks raha MTÜle Peaasjad. MTÜ Peasjad tegeleb tegeleb vaimse tervise edendamise, probleemide ennetuse, varase sekkumise ja häbimärgistamise vähendamisega meie ühiskonnas. Organisatsiooni, kellele annetada, valis välja õpilasesindus. Meie õpilased peavad väga lugu vaimsest tervisest ja selle heaolust. 8. detsembril olid aulas müümas 6.-9. klasside õpilased ja 9. detsembril olid müüjateks 1.-5. klasside õpilased ja gümnaasiumi õpilased. Laadal oli võimalik ka ostjatel annetada.