Harjumaa õppejuhtide koostööpäev

12. jaanuar 2017

Jüri Gümnaasiumis viidi läbi koostööpäev, millest võtsid osa erinevate Harjumaa koolide õppealajuhatajad, õppejuhid, õppedirektorid, samuti mõned tugispetsialistid.

Koostööpäeva teemaks oli hariduslike erivajadustega õpilaste toetamine.

Koostööpäeval oli 30 osalejat 22 koolist.

Kokkusaamise esimeses osas tutvustas Jüri Gümnaasiumi meeskond oma koolis toimivaid süsteeme, kokkuleppeid. Iga sõnavõtja sai vastata kuulajate erinevatele küsimustele.

Teine osa oli üles ehitatud rühmatööna, mille käigus rühmaliikmed rääkisid oma koolide tegevusest õpilaste toetamisel. Samuti toodi välja küsimused, millele ühiselt vastuseid otsiti.

Koostööpäeva lõpus tõdeti, et pearõhk jäi sel korral õpiabi vajavate õpilaste toetamise kogemuste tutvustamisele. Järgmiseks kokkusaamise teemaks lepiti kokku andeka õpilase toetamise võimalused ja kogemused koolides.