Gümnaasiumi töövihikud

Gümnaasiumiastme töövihikud 2023/2024 õppeaastal

10. KLASS

Nimetus

Hind (€)

Keemia alused, keemia töövihik

5,90

Anorgaanilised ained, keemia töövihik

5,90

Solutions Upper  Intermediate, inglise keele töövihik

9,99

Русский язык  День за днём 10, vene keele töövihik

6

Prima PLUS B1, saksa keele töövihik B-võõrkeelena

 

Menschen A1.1, saksa keele töövihik C-võõrkeelena

 

Suomi selväksi, soome keele töövihik C-võõrkeelena

5

Hispaania keele töövihik

21

*lõplik hind kujuneb õpilase võõrkeelte valikute tulemusena

 

11. KLASS

Nimetus

Hind (€)

Orgaanilised ained, keemia töövihik

 

Solutions Upper-Intermediate, inglise keele töövihik

9,99

Menschen A1.2, saksa keele töövihik C-võõrkeelena

 

KOKKU

9,99

 

 

12. KLASS

Nimetus

Hind (€)

Solutions Advanced, inglise keele töövihik

 

KOKKU

0