Gümnaasiumi töövihikud

Gümnaasiumiastme töövihikud 2020/2021 õppeaastal

10. KLASS

Nimetus

Hind (€)

Keemia alused, keemia töövihik

5,10

Anorgaanilised ained, keemia töövihik

5,10

Solutions Intermediate, inglise keele töövihik

9

Русский язык  День за днём 10, vene keele töövihik

5

Prima PLUS B1, saksa keele töövihik B-võõrkeelena

12,20

Menschen A1.1, saksa keele töövihik C-võõrkeelena

7,80

Suomi selväksi, soome keele töövihik C-võõrkeelena

4,35

Aula Internacional 1 töövihik

14,95

*lõplik hind kujuneb õpilase võõrkeelte valikute tulemusena

 

11. KLASS

Nimetus

Hind (€)

Orgaanilised ained, keemia töövihik

5,10

Solutions Upper-Intermediate, inglise keele töövihik

9

Menschen A1.2, saksa keele töövihik C-võõrkeelena

7,70

KOKKU

21,20

 

 

12. KLASS

Nimetus

Hind (€)

Solutions Advanced, inglise keele töövihik

9

KOKKU

9