Foorumteatri etendused "Salliv kool" projekti raames

19. aprill 2017


Haridusprogrammi „Salliv kool“ raames toimusid Foorumteatri etendused 6.-7.klassidele.
Foorumteatri trupi näitlejad mängisid läbi stseene, mis hõlmasid endas mingit olukorda kiusamisest. Pärast stseeni arutati koos õpilastega olukorra probleemkohti ning võimalikke lahendusi. Õpilased said ise olla näitleja rollis ning mängida läbi koos trupiga sobiv lahendus olukorrale.


Programmi „Salliv kool“ eesmärgiks on tõstatada koolikiusamise temaatika, keskendudes mitte niivõrd füüsilisele vägivallale, vaid ideaalse koolikeskkonna loomisele ning teadvustada õpilastele, et parima hariduse saab koolis, kus valitseb harmooniline tasakaal.