Etluskonkursid

Etluskonkursid

25. märts 2022

Seekordsetel etluskonkurssidel esitasid etlejad luuletuse sõpruse teemal. Kõlas nii kirjanike kui esinejate omalooming.

Etluskonkursi tulemused:

Etlus
Publiku lemmikuteks osutusid 

Miia-Ly Tammeveski, Kristar Kõrran, Mark Alexander Brenner.
Mark Alexander Brenner saavutas esikoha Harjumaa etluskonkursil.