Energia jälil, Mariell Õismets 8.a

Õppekäik “Energia jälil” Energia Avastuskeskuses

4.12.2020

Energia Avastuskeskuses on nii mõndagi huvitavat ja põnevat. Igaüks leiab sealt midagi meelepärast, mida põhjalikumalt uurida. Meid vastu võtnud giid tegi kena sissejuhatuse õppeteemadesse. Tutvustas elektrishow-d puuris ja lasi proovida, kuidas elekter läbi meie keha liigub ja juuksed püsti ajab.  See oli hämmastav. Huvitav oli vaadata teisi püstiste juustega.

Hiljem anti ka mõtlemisülesandeid, mida sai lahendada sõpradega kasutades oma teadmisi ja oskusi. Kui abi vajasid lahendamisel või tekkis küsimusi, siis giid oli abiks. Mõned jäid kimpu arvutamisega ja teised jällegi soovisid põhjalikumat seletust, et ülesandest aru saada. Vastuseid ei öeldud ette, kuid anti vihjeid ja suunati õige lahenduse poole. Kui tööd said lõpuks tehtud, arutati teemad läbi ja iga rühm esitas väikese lühikokkuvõtte: mis meeldis, mis ei meeldinud, mis oli raske ja mis kerge ning jagati saadud teadmisi.

Hiljem saime vabalt ringi liikuda ning hoolikalt eksponaate uurides leidsime seoseid reaalsuse ja õpitu vahel. Näiteks avastasime seose veeringluse ja päikesekiirguse vahel nutiseinal, kus seletati väga täpselt, kuidas need toimivad. Saime teada, kuidas päikesekiirte atmosfääri jõudmisel kasutavad taimed seda saadud valgust fotosünteesiks, kuidas vesi soojeneb erinevates sügavustes ning kuidas see päikesekiirgus peegeldub pilvedelt tagasi. Samamoodi oli väga selgelt kirjeldatud, kuidas toimub looduses veeringlus. Seda oli põnev nutiseinalt uurida.

Igaüks leidis põnevaid väljapanekuid, mida vaadata-uurida. See oli nagu minimaliseeritud Ahhaa Teaduskeskus, aga rohkem seostatud koolis õpituga. Seal kirjeldati energia liikumist, ruumala, veeringlust, energia kandumist maale ja palju muud. Energiat kasutasime seal palju ja teeme seda pidevalt iga päev.

Üleval korrusel võis leida vanasti kasutatud tarbemasinaid, mida kasutati elektri ja energia tootmisel. Alumisel korrusel sai  hoopis tutvuda heli, peeglite, läätsede ja fossiilide maailmaga. Minu lemmikud eksponaadid olidki seotud heli liikumisega. Väga vahva oli laserharf.

Mulle meeldis see väga, leidsin nii mõndagi huvitavat, mida saan hiljem kasutada. Nagu näiteks risttahuka pindala leidmine, protsendi arvutamine, andmete lugemine, kalorite ja energia sisalduse arvutamine jne.  

Arvan, et igaüks jäi rahule. Kes vähem, kes rohkem. Soovitan kõigil külastada Energia Avastamiskeskust. Seal on huvitav nii noortel kui ka vanematel.

Mariell Õismets

8.a