Encouraging Europe through culture and commerce

 

2018-2020 osaleb Jüri Gümnaasium rahvusvahelises Erasmus+ koolidevahelises strateegilises koostööprojektis, mis kannab nime "Encouraging Europe Through Culture and Commerce"

Meie partneriteks on koolid Bulgaariast, Horvaatiast, Prantsusmaalt ja Saksamaalt.

Projektitegevuses osalevad gümnaasiumisastme õpilased ja õpetajad.

Projektil on positiivne mõju nii otseselt kui kaudselt projekti kaasatud inimestele:

  • suurenenud on initsiatiiv ja ettevõtlikkus;
  • arenenud on digipädevused;
  • laienenud on teadlikkus ja arusaamad kultuurilistest ja keelelistest erinevustest;
  • laienenud on teadmine kultuuripärandist ja selle säilitamise vajalikkusest;
  • suurenenud on kompetentsused võõrkeeles;
  • positiivsem suhtumine Euroopa kodanlikkuse ja väärtuste suhtes;
  • nähakse end Euroopa kodanikuna;
  • suurenenud on võimalused professionaalseks arenguks:
  • arenenud on juhtimisoskused;
  • suurenenud on motivatsioon ja rahulolu igapäeva tööga.