Eesti keele ja matemaatika mäng

30. mai 2018

5. klasside õpilased osalesid eesti keele ja matemaatika mängus, mille eesmärgiks oli saada tagasisidet eesti keele ja matemaatika õpitulemuste saavutatusest. Iga osaleja läbis kuus töötuba:

  • kirjalik arvutamine ja geomeetria;
  • võrrandite ja tekstülesannete lahendamine;
  • teadlik lugemisoskus;
  • töö õigekeelsussõnaraamatuga;
  • keeleõpetus;
  • e-ülesannete lahendamine Minu Miksikese keskkonnas.

Tunnustati iga töötoa kuut parimat õpilast ja iga klassi üldvõitjaid.