Arte Gümnaasiumi klassiõpetajad külas meie kooli klassiõpetajatel

Arte Gümnaasiumi klassiõpetajad külas meie kooli klassiõpetajatel

9. aprill 2019

Arte Gümnaasiumi klassiõpetajad käisid tutvumas meie kooli klassiõpetajate tegemistega. Kohtumise fookuses oli teemapõhine kavandamine.

Külastati järgmiste õpetajate tunde: Mari Freimann, Marge Kalapüüdja, Sigre Leht, Aili Leukmann, Tiina Soans, Kristin Uuemäe, Marianne Martinson.

Anne Kloren andis ülevaate klassiõpetuse valdkonna tegevusest, eesmärkidest, tööpõhimõtetest. Rita Jõemets rääkis teemapõhise kavandamise õpikogukonna tööst ja oma kogemusest teemapõhisel kavandamisel. Mirje Hagur pakkus kuulajatele ideid rütmisalmide kasutamiseks, lugude kirjutamiseks. Liis Soppe tutvustas võimalust suunata õpilasi võtma eesmärke ja analüüsima oma tegevust oskustest lähtuvalt.

Külaliste tagasiside põhjal  võib väita, et õppimiskogemuse said kõik osalejad.

Jüri Gümnaasiumi klassiõpetajad kavandavad vastukülaskäiku Arte Gümnaasiumisse.