9. klasside lõpukell

 

29. mail toimus 9. klasside lõpukell. Korraldajateks meeskond 8. klasside aktiivsetest õpilastest. Päev oli päikseline ja soe ning veesõda ei tahtnud kuidagi lõppeda. Hommikul koguneti lipuplatsile, et üheskoos teha mõned mängud, heisata koolilaulu saatel kooli lipp ja kuulata õppejuhi tervitust. Peale seda toimus esimese klassijuhatajaga klassijuhataja tund. Aulas viisid kaheksandikud läbi veel mõned tantsumängud, kahooti, vaadati koos üheksandike videosid ja kuulati nende lennulaulu. Peale seda siirduti õue viimast ringi ümber koolimaja jooksma ja mängiti veel staadionil viimased mängud. Päeva lõpetas juba hommikul tasapisi alanud veesõda, mis ei tahtnud hoolimata jahedast tuulest lõppeda. Veesõtta kaasati ka õpetajaid.