9. klasside lõpukell

9.klasside lõpukell

28.05.2020

2020. aasta lõpukell toimus seoses koroonaviirusest tingitud piirangutega veebivahendusel: päevakavas oli ühine võimlemine Zoomis (sealjuures kandsid õpilased tutipeo riideid) õpetaja Annika Sakkariase  humoorikal juhendamisel.

Peale võimlemist suunduti kooli Youtube lehele, kuhu olid üles laetud eelnevalt õpilaste endi ja õpetajate loodud sisu põhjal iga klassi aastatel tagasivaatav video. Videos oli nii pildi- kui ka videomaterjal läbi aastate, aineõpetajate ja klassijuhatajate tervitussõnumid klassile ning ei puudunud ka traditsiooniks saanud koolilipu heiskamine ja direktori kõne. Peale video vaatamist kogunesid klassid uuesti Zoomi, et ühiselt muljeid jagada.