9. klasside lõpukell

9. klasside lõpukell

28. mai 2019

28.mai toimus 9. klassidele lõpukell.

Hommik algas direktori tervitusega ja koolilauluga koolimaja ees. Järgnesid kohtumised esimeste õpetajatega.

9.a – Liis Soppe, Sigre Leht, Rita Jõemets

9.b – Liidi Mehide

9.c – Raili Mathiesen

9.d – Kairi Keldo Asi, Tiina Soans

Seejärel  toimusid tegevused aulas. Lõpetajaid oli tervitama tulnud 1. klasside õpilased, kes Liivi Lumijõe juhtumisel laulusid ühe laulu.

Lõpetajad panid end proovile Kahoot mängus, kus oli küsimused meie kooli, õpetajate ja teiste koolitöötajate kohta.

Seejärel lugesid 8. klassi õpilased ette iseloomustused 9. klasside kohta ja vaadati koos lõpuvideod. Programm aulas lõppes nende endi poolt loodud lauluga.