6.-9. klasside matemaatika ainepäevad

24.-25. november 2016

6.-9. klasside matemaatika ainepäevad toimusid 24. ja 25. novembril 2016. Ainepäevade raames korraldasid matemaatikaõpetajad ning gümnaasiumi õpilased 6.-9.klasside õpilastele erinevaid matemaatilisi tegevusi ning võistlusmänge.

6.-9. klasside õpilased võistlesid 24. novembril 1.-4.tunni ajal matemaatilises mõtlemismängus, milles oli kokku 25 ülesannet. Ülesannete koostamisel oli arvestatud ainetevahelise lõiminguga ning kasutatud reaalseid andmeid. Kõik ülesanded eeldasid loogilist ja loovat mõtlemist, analüüsioskust, aktiivset mõttetööd. Õpilased loositi 4-liikmelistesse võistkondadesse. Iga võistkond sai valida mängulaualt neile huvipakkuva teema ja selle alt ülesande. Küsimustele ja ülesannetele andsid kõik võistkonnad kirjaliku vastuse – õige vastuse korral teenis võistkond plusspunkte, vale vastuse korral võistkond punkte juurde ei saanud.

Matemaatilise võistlusmängu parimad:

6.kl: Carmen Hakkaja 6.d; Anette Reivik 6.c; Mirko Lainevool 6.c; Brigitta Pallum 6.c

7.kl: Mihkel Kalinin 7.b; Kristen Unt 7.b; Rasmus Tamm 7.b; Renate Loret Laas 7.a

8.kl: Albert Kuld 8.b; Olgert Aitman 8.b; Triine Teder 8.d; Ken Draven Oja 8.b

9.kl: Robin Aloe 9.r; Gertrud Helin 9.r; Kert Linkvist 9.a; Mihkel Vainult 9.a

 

24. ja 25. novembril toimus 6. klassides ja 7. klassides individuaalne nuputamisvõistlus. Parimad nuputajad esindavad Jüri Gümnaasiumi Harjumaa Nuputa võistlusel.

6.kl: Jelena Todurova 6.d; Mirko Lainevool 6.c

7.kl: Janno Hargisk 7.c

 

7.-9. klassides viisid 11. klassi õpilased uurimistöö raames läbi peastarvutamise võistluse. Õpilastele pakuti lahendamiseks 50 peastarvutamise ülesannet ning aega lahendamiseks oli 5 minutit.

1. koht

42p

Rasmus Harak

8. klass

2. koht

38p

Hendrik Hergauk

9. klass

3. - 5. koht

36p

Johannes Kodumäe

9. klass

3. - 5. koht

36p

Marcel Malsroos-Väli

9. klass

3. - 5. koht

36p

Rasmus Tamm

7. klass

6. koht

35p

Georg Kõss

8. klass

7. koht

34p

Triine Teder

8. klass

8. koht

33p

Kristo Korka

9. klass

9. - 10. koht

32p

Kristjan Otlot

8. klass

9. - 10. koht

32p

Raul Kröönström

8. klass