4.a ja 4.d teemapäev "Mardipäev"

Teemapäev: mardipäeva kombed

9. november 2018

4.a ja 4.d klassid viisid läbi teemapäeva „Mardipäev“ õpetajate Sandra Taimre ja Tiina Soansi suunamisel.

Enne teemapäeva tegelesid 4.a ja 4.d klassi õpilased terve nädal ettevalmistustega: rühmades valmistati ette kavad, millega mingi gümnaasiumiklassidele mardisanti jooksma; tantsutundides õpetas õpetaja Helen Lagle õpilastele selgeks mitmed laulumängud, mida õpilased oma kavades kasutada said.

Õpilased tulid juba hommikul mardisantideks riietatuna kooli.

Esimese tegevusena valmistasid õpilased oma klassides mardimaskid, et mardisanti jooksma minnes oleksid näod varjatud. Pärast seda said õpilased interaktiivselt kontrollida teadmisi mardipäeva kohta: kahoot ja quizizz. Kolmanda tegevusena liiguti keskosa teisele korrusele, et ka juhtkond laulumängudesse tantsima kutsuda. Neljas tund oli õpilastel pallihallis, kus õpetajad Kelli Vechterstein ja Kristo Remmelgas olid õpilastele kolm vahvat teatevõistlust ette valmistanud. Teatevõistluste käigus pidid õpilased demonstreerima teadmisi mardipäeva kohta. Pärast teatevõistlusi läksid õpilased rühmadena gümnaasiumiklassidesse marti jooksma.

Õpilastele meeldis mardipäeva teemapäev väga: nad said julgust, kordasid teadmisi mardipäeva kohta, said teatevõistlustel liikuda ning maske valmistada.