4. klasside teemanädal

4. klasside teemanädal „Kosmos“

14.-18. oktoober 2019

Tegevused:

  • kunst – õhupalliga maakera tegemine; Päikesesüsteemi maalimine;
  • muusika – kosmoseteemalised laulud: Tanel Padar “Kuu on Päike”, Laura “581c”;
  • kehaline kasvatus – Päikesesüsteemi imitatsiooni mängud;
  • inglise keel – kosmoseteemalised jutud, sõnavara;
  • matemaatika – tekstülesanded Päikesesüsteemi mõõtudest, robootika LEGO WeDo 2.0 projekt 17: Kuupuhastusroboti ehitamine ja programmeerimine;
  • eesti keel – tähtkujud, muistendid, galaktika loomine oma väljamõeldud jutud, multifilm “Wolli”;
  • loodusõpetus – õpiku teemad;
  • 16. oktoobril Energiakeskuse külastus ja/või QR-koodi mängud koolimajas;

  • 17. oktoobril gümnaasiumi auditooriumis teemanädala kokkuvõte – tagasiside + just dance kosmoseteemaline tants lõpetuseks.