4. klasside KiVa ühistund

13. oktoober 2016

 

KiVa meeskond viis läbi 4. klassidele ühistunni teemal „Mis on kiusamine?“.

Klassid istusid aulas klassipõhiselt ringides. Esimeseks arutelu teemaks anti küsimus: „Mis kõik on kiusamine?“

Arutelu käigus tekkinud mõtted kanti ette karussellina.

Tunni käigus vaadati kolme filmi ja arutleti järgmistel teemadel:

Kas ja missugust kiusamist märkasid?

Arutle, mida tunneksid sina filmis nähtud olukorras.

Iga arutelu järel kõlasid olulisemad mõtted suures ringis.

Teema kokkuvõtteks mõtles iga klass välja juhtumi ja selle lahenduse – ülesanne esitati pantomiimina.

Tunni käigus sõnastati reegel:

Ära iial ole kiusaja, vaid aitaja!