3. klasside teemapäev "Kirjanik Andrus Kivirähk looming"

7. november 2018

Teemapäeva tähtsündmuseks oli kohtumine lastekirjanikuga Andrus Kivirähk. Kohtumise ettevalmistamise käigus loeti kirjaniku raamatuid, koostati küsimusi, mida kirjanikule esitati. 3.c klassi õpilaste arvates oli parim küsimus: „Kuidas te suhtute teistesse kirjanikesse?“

 

Lisaks kirjanikuga kohtumisele viidi läbi erinevaid tegevusi:

  • mängiti Kahooti kirjaniku teoste kohta;
  • värviti Andrus Kivirähk tegelastega töölehti;
  • kuulati jutte;
  • loeti katkendeid raamatutest;
  • meenutati loetud raamatuid;
  • joonistati pilte raamatutegelastest;
  • kirjutati jutukesi arvutis.