3. klasside teemanädal

3. klasside teemanädal „Loomad“

14.-18. oktoober 2019

Eesmärgid:

 • erinevates maailmajagudes elavate loomade tundmaõppimine;
 • koostöö paralleelklassidega;
 • õppeainete lõiming.

Koostöö aineõpetajatega:

 • maleõpetus Tiina Raud – malendite seos loomadega läbi ajaloo;
 • muusika Liivi Lumijõe – loomalaulud, filmimuusika;
 • tantsuõpetus Jane Kuusalu, Helen Lagle – budokon jooga: loomad, loomaetüüdid;
 • kehaline kasvatus Helen Loik, Martti Pent, Eliise Pajumets, Kelli Vechterstein, Sirli Kants – loomateemalised liikumismängud (Hiirelõks, Hunt kraavis, Haned-luiged tulge koju jne), erinevad ujumisstiilid, üle kitse ja hobuse hüppamine jms.

Tegevused:

 • esmaspäev – teemanädala tegevuste tutvustamine, filmi vaatamine, kunstitööde alustamine;
 • teisipäev – koostöö paralleeliti, töö rühmades aulas, lõiming kõikide ainetega, kunstitööde lõpetamine;
 • kolmapäev – õppekäigud;
 • neljapäev – kunstinäituse külastamine, tehtud tööde vaatlus ja analüüs;
 • reede – kokkuvõtted ja tunnustamine; ühislaulud liikumistega.